Eksternal Klemp ve Rod Seti

Operatif eksternal tespit yontemlerinin endike olduğu humerus, ulna -radius, metakarpuse, pelvis, femur, tibia ve metatarsus travmalarında kırığı arzu edilen anatomik repozisyonunu takiben klinik iyileşmesine kadar geçen süreçlerde stabilizasyonun etkin bir şekilde sürdürülmesini amaç edinerek geliştirilmiş rijit osteosentez sağlayan modüler external fixatör sistemidir.

Amaç; mümkün olan en iyi stabilizasyonu sağlamak, özelllikle parçalı kırıklarda biyolojik fiksasyon sayesinde kırık hattına müdahale etmeden yada, her bir fragmantı ayrı ayrı yakalayarak tam stabilizasyon sağlayabilen, kolay uygulanabilir olması nedeni ile operasyon süresini azaltmak, kırılan kemiğin şekline göre pin lokasyonlarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, kırığın şekline göre geliştirlen fixatör sisteminin tek yada çoklu düzlemde kullanılmasını sağlamak, karbon fiber rodlar sayesinde hafiflik ve yüksek dayanım sağlamak, aynı zamanda x – ray görüntülemelerde kırık hattının daha engelsiz değerlendirilmesini sağlamak, modüllerin yerleştirilmesinden sonra ise kırık mobilizasyonuna uygun olarak maniplasyon gerektiren durumlarda birbirinden tamamen bağımsız modüller sayesinde bağımsız hareket imkanı sağlaması ve gerçekleştirilen anatomik repozisyonun bozulmasını engellemek.

ÖZELLİKLERİ

*Rod, klemp ve pinlerde oluşan bir sistemdir.

*Rodlar karbon fiber yapıdadır.

*Rodlar aras, bağlantı sağlayan rod-rod klempleri ve rod ile pin bağlantısını, saglayan rod-pin klempleri mevcuttur.

*Rod-pin klemplerinin tekli formları ile tam stabilizason sağlanmaktadır.

*Rodlann karbon fiber yapısı ve klemplerin aleminyumdan imal edilmesinden dolayı , hafif ve yüksek dayanımlıdır. Kolay uygulanabilmektedir.

*0 düzlemde 360 derece hareket ederek her açıda tam stabilizasyon sağlar.

*Kompresyon , distraksiyon ve derepozisyon yapılmasını imkan verir.

*Varus, valgus, fleksiyon ve ekstensiyon açıları anatomiye uygun olarak istenilen açılarda verilebilir.

*Çoklu açılarda ve çoklu düzelemlerde kullanılabilir.