FULL PLAK SETİ

Efasan tarafından hayvanlar için özel olarak üretilen, ölçümlendirilmesi ve ebatlandırılması uzun tecrübe ve klinik çalışmalar neticesinde AR-GE departmanımızca en yüksek dayanım ve en düşük profil yapısına getirilmiş veteriner Ortopedik travmatolojide, plak ve vida kullanılarak osteosentez uygulanması son yıllarda yeni yaklaşımlara tanık olmaktadır.

Kırık hematomunun korunması, kırık bölgesinde ek travma ve kanlanma bozukluğu yaratmamanın kırık iyileşmesinde önemli olduğunun anlaşılmasından sonra biyolojik fiksasyon eğilim artarken biyomekanik açıdan daha durağan implantlara ihtiyaç duyuldu.

Kilitli plaklar, vida ile plak arasındaki hareketi engelleyerek sabit açılı fiksasyon sağlayan implantlardır. Reconstrüktif (bükülebilir) , DCP ve LC-DCP (low contact) formları ile kemik yapısı ve kırık hattı özelliklerine uygun formlarda imal edilmektedir.

Biyomekanik olarak konvansiyonel plaklara göre belirgin olarak üstün olduğunu gösteren çalışmalar AO-ASİF tarafından rapor edilmiştir.

Klinik çalışmalarda da yüksek kaynama oranları gösteren çalışmalar bulunmaktadır.