Polyaxial Seti

Kedi ve köpek gibi dört ayaklı hayvanlar için özel olarak tasarlanmış ve efasan olarak patentlenmiş , dünyada bir ilk olan Trako-Lomber Stabilizasyon Sistemi; omurga hastalıkları nedeniyle, direkt yada endirekt olarak oluşan, omurgadaki instabilitenin düzeltilerek, meydana gelmiş travma, kırık , disc hernileri gibi instabil corpus vertebra durumlarında, omurganın stabil hale getirilmesi için kullanılan, güvenilir bir implantasyon şeklidir.

Bir çok omurga sorununda, Trako-Lomber Stabilizasyon Sistemi ile yapılan tespitin diğer yöntemlere oranla, bir çok avantajı vardır.

Bu yöntemin uygulandığı vakalarda, çekmeye karşı direnc (pull out strength) daha yüksek ve kemik-implant temas alanı daha geniştir. Pedikül vidaları ile tespit diğer yöntemlere göre daha stabil olduğundan, omurganın her üç planda, aksiyel kompresyon, rotasyon ve eğme (bending) vektörlerine karşı direnci de daha yüksektir.

Dolayısıyla, Trako-Lomber Stabilizasyon Sistemi ile tespitin, her türlü omurga rahatsızlığında, segmenter rijit stabilizasyon sağlanması amacıyla kullanılabilecek güvenilir, emniyetli ve uygun bir yöntem olduğunu, yapılan bilimsel çalışmalarda göstermektedir.
Vida yerleştirme esnasında, pedikül ve korpusta en az deformasyonu sağlamak amacıyla 3 noktadan self-tapping yapıya sahiptir.

Sistem hayvanlar için özel olarak tasarlanmış vida yiv yapısı sayesinde özellikle skı kuvvetlerine karşı yüksek direnç ve tutunum sağlamaktadır.

Yine sadece hayvanlar için özel olarak tasarlanmışçap ve boy seçenekleri ile dünyada bir ilke imza atılmıştır Spinal sistem içerisinde ameliyat sırasında karşılaşılabilecek durumlara karşı (osteoporoz,listhesis, rotoskolyoz, sakralizasyon zayıf hastalar v.b.) yeterli çeşitlilikte ve özelliklerde spinal sistem implantları yer alır.

Bu sistem posteolateral spondylodeses, kırıklar, spinal bölgede ortaya çıkan stenosis, vertebral disk aşınımı, vertebral disk fıtıkları, başarısız olan füzyon veya pseudoarthrosisin tedavisinde ve düzensiz sırt kemiği durumlarında kullanılmak için poliaxiel pedikül vidalar, transversal gerdiricilerden oluşmakta olup¸tüm tasarım sadece hayvanlar için özel olarak geliştirilmiştir.

3,5 mm poliyaxial vida
2,7 mm poliyaxial vida
2,4 mm poliyaxial vida
2,0 mm poliyaxial vida